Підписання Договору про співпрацю


Новини | 08-02-2022 20:17:23 | 340

7 лютого 2022 р. відбулося підписання Договору про співпрацю між кафедрою геодезії та картографії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в особі завідувача Даценко Людмили Миколаївни та Державним науково-виробничим підприємством «Картографія» в особі тимчасово виконуючого обов’язки директора Репея Федора Володимировича за участі головного редактора ДНВП «Картографія», доцента кафедри геодезії та картографії Остроуха Віталія Івановича.

Предметом цього Договору є співробітництво у навчально-науковій, навчально-методичній, виховній сферах щодо ефективного використання наявних інтелектуальних та матеріальних ресурсів, піднесення та зміцнення їх авторитету і престижу. Основою співпраці виступатиме реалізація спільних наукових, навчальних, методичних і дослідницьких проектів, зміцнення усесторонніх зв’язків між Сторонами, а також активна інтеграція Сторін у світовий освітній, науковий простір.

Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками:

  • організація взаємного обміну науково-педагогічними та матеріально-технічними ресурсами для проведення навчальної роботи за новітніми освітніми технологіями;
  • забезпечення виконання творчих робіт студентів на базі іншої Сторони;
  • обмін навчально-методичною та науково-технічною інформацією з проблем навчання та впровадження новітніх технологій в системі освіти і науки;
  • організація спільних наукових досліджень, конференцій, семінарів і інших наукових заходів, у тому числі шляхом створення тимчасових дослідницьких колективів за узгодженою тематикою;
  • обмін інформацією про заплановані заходи навчального, наукового і культурного характеру;
  • публікація наукових, навчальних і методичних матеріалів за результатами виконаних спільних робіт;
  • організація та здійснення взаємних стажувань, навчань, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Сторін на взаємній основі.
  • організації виробничої практики студентів за наявності вільних робочих місць на підприємстві.