Планово–виробничий відділ


У відділі здійснюється підготовка перспективних тематичних та річних планів випуску видань, а також планів по тиражуванню.

Проводиться розробка фінансового плану підприємства та забезпечення перспективного і поточного прогнозування економічних показників діяльності підприємства.

Удосконалюються форми та системи оплати праці, преміювання працівників на підприємстві.

Здійснюється ведення замовлень на виконання робіт на підприємстві.

Приймаються замовлення на договірні роботи з надаванням економічної обгрунтованості вартості договорів та візування всіх документів, що стосуються господарської діяльності підприємства.

Забезпечується доведення планових завдань структурним підрозділам підприємства.

Проводиться статистичний облік з усіх виробничих та техніко-економічних показників роботи підприємства. Готують періодичну звітність у встановлені терміни. Займаються систематизацією статистичних матеріалів.