Державний реєстр географічних назв


Створення та ведення Державного реєстру географічних назв реалізується на підставі Закону України «Про географічні назви» від 31 травня 2005 р. № 2604-ІV.11 травня 2009 р. постановою Кабінету Міністрів України № 622 було затверджено Положення про Державний реєстр географічних назв. Створення та ведення Державного реєстру покладено на Державне агентство земельних ресурсів України. У 2009 р. відділом стандартизації географічних назв ДНВП «Картографія» був укладений Кодекс усталеної практики «Структура та зміст Державного реєстру географічних назв», який визначає основні принципи формування його бази даних, здійснення унормування, обліку та державної реєстрації географічних назв.

Державний реєстр географічних назв призначений для забезпечення потреб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, засобів масової інформації та громадян в офіційній інформації про назви географічних об`єктів.

Державний реєстр географічних назв призначений для забезпечення однакового усталеного вживання унормованих назв географічних об’єктів в нормативних правових актах, у службовій кореспонденції, на картах, в друкованих виданнях і засобах масової інформації, а також для збереження назв географічних об`єктів як частини історичної і культурної спадщини України.

Державний реєстр створюється і ведеться у вигляді електронної бази унормованих географічних назв з використанням автоматизованої інформаційно-пошукової системи. Електронна база даних регулярно актуалізується на основі офіційних джерел інформації про найменування географічних об’єктів. З метою збору та обліку інформації про назви географічних об’єктів розроблено єдині облікові форми, встановлено порядок їх заповнення і введення інформації в електронному вигляді з використанням спеціального програмного комплексу. Заповнення реєстраційно-облікових форм здійснюється згідно з нормативними науково-методичними документами, розробленими відділом стандартизації географічних назв ДНВП «Картографія».

Реєстр складається з двох частин – назви географічних об’єктів на території України та назви географічних об’єктів, що знаходяться на території інших країн світу й використовуються в Україні і географічних об’єктів на Землі, на які не поширюються суверенітет та юрисдикція будь-якої держави. Інформація щодо встановлення географічних назв для проведення їх обліку та реєстрації вноситься до Державного реєстру географічних назв на підставі рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, офіційних документів органів державної влади та місцевого самоврядування, державних реєстрів, баз даних, довідників та картографічних джерел.

Бази даних Державного реєстру географічних назв України та зарубіжних країн містять такі структурні підрозділи: назви населених пунктів та адміністративно-територіальних об’єктів, назви фізико-географічних об’єктів, назви соціально-економічних об’єктів, назви природно-заповідних об’єктів.

Завантажити матеріали – списки географічних назв