Топонімічне керівництво


Узагальнюючи всі інструкції та кодекси, ДНВП «Картографія» розробило «Топонімічні настанови для видавців карт та інших видавців» (2010).

У Топонімічних настановах зібрані та узагальнені основні принципи і правила унормування і написання українських географічних назв українською мовою та українською латинкою на картах, у газетирах, словниках, довідниках, навчальних посібниках та інших матеріалах відповідно до норм і правил українського правопису.