Довідково-інформаційний картографогеодезичний відділ


До уваги керівників обласних та районних управлінь Держгеокадастру!

Згідно з наказом №332 Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 12.12.2016 р. на Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» покладено функції з ведення Державного картографо-геодезичного фонду України. На виконання цього наказу на підприємстві було створено довідково-інформаційний картографогеодезичний відділ.

Основними завданнями новоствореного відділу є:

 • приймання, облік, систематизація, накопичення та зберігання страхового фонду геодезичних, топографічних, картографічних матеріалів, інформації та даних, у тому числі в цифровій формі, отриманих в результаті здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності суб’єктами господарювання усіх форм власності;
 • забезпечення органів державного управління, органів місцевого самоврядування, оборони, науки, культури, освіти та населення країни геодезичними, топографічними, картографічними матеріалами, інформацією, даними тощо;
 • надання у користування юридичним та фізичним особам топографо-геодезичних та картографічних матеріалів, інформації, даних згідно із чинним законодавством, а саме:
  • картографічних матеріалів на територію України масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000 різних років видання в системах координат УСК-2000, СК-42; СК-63;
  • пунктів тріангуляції, полігонометрії, нівелювання в системах координат СК-42, СК-63, УСК 2000; місцевих системах координат, системах висот Балтійська, Балтійська 1977;

 • переобчислення координатної сітки топографічної карти з СК-42 та СК-63 в УСК-2000;
 • переобчислення координат геодезичних пунктів (тріангуляції, полігонометрії) з СК-42, СК-63 в УСК-2000;
 • ведення Чергової довідкової карти України масштабу 1:100 000 для забезпечення правильності зображення державного кордону та змін меж та інших складових адміністративно-територіального устрою України на топографічних картах та планах, а також для своєчасного та точного зображення змін інших елементів топографічної карти;
 • виявлення унікальних топографо-геодезичних та картографічних матеріалів, інформації, даних, які відносяться до історико-культурної спадщини України та є документами Національного архівного фонду України, їх облік та подання відомостей про них Укрдержархіву.

Матеріали передані з Державного картографо-геодезичного фонду України перебувають під охороною держави і не підлягають приватизації.

Діяльності відділу базується на відповідному профільному нормативному забезпеченні, а саме Законах України «Про топографо-геодезичну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про інформацію», відповідних Постанов КМ України та наказів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

Підприємство виконує цифрування топографічних карт та планів різних масштабів для замовників. Зразки топографічних карт різних масштабів:

Для Вас працюють співробітники відділу:

 • Федунків Ольга — начальник відділу;
 • Бібік Дмитро — завідувач геодезичного фонду;
 • Марвінська Оксана — завідувач фонду чергових карт.

Контактний телефон: 586-43-54

Електронна адреса: mapfund@ukrmap.com.ua

Інформація надається на платній основі згідно з наказом по підприємству.

Завантажити розміри плати за послуги з надання топографо-геодезичної та картографічної інформації на 2022 рік.

Завантажити розміри плати за послуги з надання цифрових карт та планів на 2022 рік.