Цифрове картографування


Сучасний високий рівень автоматизації на виробництві, зокрема використання ГІС, забезпечує оперативність та інтерактивність картографування, надає можливість перетворення інформації у відповідності до необхідної системи координат. Структуровані бази даних та електронні карти дозволяють полегшити класифікацію та генералізацію об'єктів за їхніми атрибутивними параметрами у відповідності до масштабу та призначення карти.

На базі існуючих цифрових карт ми пропонуємо багатоваріантність вирішення завдань замовників і широкий спектр зображувальних засобів відповідно до сучасного комп'ютерного дизайну.

За допомогою розроблених ГІС можна досягти значно більшого, ніж просте відображення різноманітних даних на карті. ГІС забезпечує можливість геопросторового аналізу об'єктів на карті з урахуванням всього спектру додаткової інформації. Така технологія зв'язує в єдине ціле інструменти графічного відображення, роботу з електронними таблицями, базами даних, електронні карти, векторні карти.

Застосовуючи електронну картографію (векторні карти) у власному бізнесі, можна оптимізувати процеси управління, планування та контролю.