Цифрова карта території України масштабу 1:500 000


Карта охоплює всю територію України. Елементи змісту складаються з окремих векторних шарів, кожен з яких містить об’єкти різного характеру поширення (лінійні, полігональні, точкові), має відповідну структуру бази даних, наповнених атрибутивною інформацією (коди та описи даних, типи і класифікації об’єктів, власні назви українською та російською мовами, латиницею).

Серед них:

  • гідрографія (моря, річки, водосховища, озера та ін.);
  • населені пункти з поділом за типом поселення та кількістю жителів, із зазначенням кодів КОАТУУ та адміністративного підпорядкування;
  • залізниці та залізничні станції;
  • автомобільні шляхи (з поділом на територіальні, регіональні, національні, міжнародні магістралі, із зазначенням відповідних типів, номерів та індексів);
  • рослинний покрив (ліси та сади);
  • ґрунтовий покрив (болота);
  • рельєф (горизонталіта позначки висот);
  • державний кордон та адміністративні межі автономної республіки та областей; адміністративних районів;
  • назви населених пунктів;
  • загальногеографічні назви.