Цифрова карта території України масштабу 1:1 000 000


Електронна карта України охоплює всю територію держави та об’єкти за її кордоном в 35 км від крайніх точок.

Елементи змісту електронна карта України складаються з окремих векторних шарів, кожен з яких містить об’єкти різного характеру поширення (лінійні, полігональні, точкові), має відповідну структуру бази даних, наповнених атрибутивною інформацією (коди та описи даних, типи і класифікації об’єктів, власні назви українською та російською мовами, латиницею).

Серед них:

  • гідрографія (моря, річки, водосховища, озера та ін.);
  • населені пункти з поділом за типом поселення та кількістю жителів, із зазначенням кодів КОАТУУ та адміністративного підпорядкування;
  • залізниці та залізничні станції;
  • автомобільні шляхи (з поділом на територіальні, регіональні, національні, міжнародні та міські магістралі, із зазначенням відповідних типів, номерів та індексів);
  • рослинний покрив (ліси та сади);
  • ґрунтовий покрив (болота);
  • рельєф (горизонталі та позначки висот);
  • державний кордон та адміністративні межі обласного рівня та АРК;
  • назви населених пунктів;
  • загальногеографічні назви.