Природознавство 1-2 клас


Навчальний електронний посібник «Природознавство» 1–2 клас призначений для індивідуальної роботи учня або для роботи на уроці у поєднанні з іншими засобами навчання.

Учням посібник допоможе успішно виконати домашнє завдання, отримати більше природничих знань, дозволить підвищити інтенсивність навчання, підготуватись до тематичних та підсумкових заліків з природознавства.

Зміст і структура навчального електронного посібника «Природознавство» 1–2 клас відповідають чинній навчальній програмі з природознавства для початкової школи, затвердженій Міністерством освіти і науки України.

Навчальний електронний посібник «Природознавство» 1–2 клас складається з 6 розділів:

  • навколишній світ
  • нежива природа
  • жива природа
  • моя країна - Україна
  • спостереження за порами року
  • природа в різні пори року

В електронному посібнику представлено матеріали, які є важливим навчально­методичним компонентом роботи на уроках. В усіх розділах на картах, малюнках, схемах і в текстах присутні анімації, що дозволяють змоделювати реальну природничу ситуацію.

Для перевірки знань з кожної теми передбачені тестові завдання. Вони потребують знань з різних тем, аналізу засвоєної інформації і вільного оперування основними поняттями. Це дає можливість учням провести самоконтроль знань.

Представлений електронний посібник є новим нестандартним засобом навчання, який реалізує запити сьогодення щодо інтеграції навчального матеріалу, надає можливості застосування при інклюзивній освіті, цілеспрямовано формує в учнів ключові і предметні компетенції та компетентності.