Топографічна карта


Навчальний електронний посібник «Топографічна карта» призначений для індивідуальної роботи учня або для роботи на уроці у поєднанні з іншими засобами навчання.

Учням посібник допоможе успішно виконати домашнє завдання, отримати більше географічних знань, дозволить підвищити інтенсивність навчання та вирішувати різні задачі за топографічною картою.

Навчальний електронний посібник складається з 8 головних розділів:

  • Топографічна карта
  • Масштаби
  • Умовні знаки
  • Системи координат
  • Розграфлення і номенклатура
  • Кути орієнтування
  • Задачі, які розв’язуються по карті за допомогою горизонталей
  • Окомірне знімання місцевості

Розділи діляться на теми і складаються з багатьох карт з анімаціями, таблиць та умовних знаків. Для самоконтролю і перевірки вивченого матеріалу пропонуються тестові завдання.

Зміст і структура посібника відповідають діючій навчальній програмі з географії.