ХІІ з'їзд Українського географічного товариства відбувся у Вінниці


Новини | 10-06-2016 07:54:18 | 4 178
17 – 23 травня цього року у Вінниці відбувся ХІІ з'їзд Українського географічного товариства. У роботі з’їзду взяли участь понад двісті провідних географів України. Крім пленарних наукових доповідей учасники прослухали майже триста доповідей по секціях. Для колективу ДНВП «Картографія» це важлива подія, оскільки творче спілкування й обмін думками між науковцями, освітянами і картографами-практиками допомагає виявити тенденції розвитку вітчизняної географічної науки, підсумовує досвід, висвітлює проблеми та шляхи їх подолання. Для картографів найбільш цікавою була дискусія з цих питань: * Модернізація й актуалізація економічних карт за умов змін, що відбуваються в українській та глобальній світовій економічній моделі. Показ на картах традиційних структурних діаграм, прив’язаних до промислових центрів, не відповідає дійсності та вимогам часу. Створення концепції та змістовного наповнення карт із соціально-економічної географії, графічне відображення складних показників у зрозумілій для користувача формі стає нагальною задачею картографії. * Освітян цікавить узгодження програм з різних предметів, насамперед з історії та географії, де в навчальному процесі використовуються карти. * Не усталеним залишається питання картографування історико-географічного/етнографічного районування України. У авторів різне бачення цієї тематики: межі та назви земель у різних джерелах не збігаються, що ускладнює роботу викладачів. * Викликом часу є пошук найбільш раціонального застосування електронної картографії. Вирішити ці та багато інших проблем, вийти на однозначний результат у найближчому часі навряд чи вдасться. Однак діяти в цьому напрямку потрібно – від цього залежить не тільки майбутнє географічної та картографічної науки, але і якість освіти. Президентом Українського географічного товариства одностайно обрано декана географічного факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка Я. Б. Олійника. 21 32 41