https://youtu.be/idPe8iVNkI4

Навчальний електронний посібник «Історія стародавнього світу» призначений для індивідуальної роботи учня або застосування вчителем на уроці у поєднанні з іншими засобами навчання.
Учням посібник допоможе успішно виконати домашнє завдання, за бажанням отримати більше історичних знань, дозволить підвищити інтенсивність навчання, підготуватися до тематичних та підсумкових заліків з історії.

Запропонована електронна версія навчального електронного посібника „Історія стародавнього світу”, 6 клас створена за паперовим атласом „Історія стародавнього світу” для 6 класу загальноосвітньої школи, розробленим та виданим друком у ДНВП „Картографія”.

Зміст і структура навчального електронного посібника „Історія стародавнього світу” відповідає діючій навчальній програмі з історії, затвердженій Міністерством освіти і науки України.
Навчальний електронний посібник „Історія стародавнього світу” складається з п'яти розділів, що діляться на теми:

1. ВСТУП

2. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

3. ЦИВІЛІЗАЦІЇ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

- СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ

- ЦИВІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ. КІММЕРІЙСЬКО-СКІФСЬКИЙ СВІТ

- СТАРОДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ

4. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

- СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

- АНТИЧНА ГРЕЦЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ

- ДОБА ЕЛЛІНІЗМУ

5. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

- СТАРОДАВНІЙ РИМ ЗА ЦАРСЬКОЇ ТА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ДОБИ

- РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

В електронному посібнику багато карт, які є важливим навчально-методичним компонентом роботи на уроці історії. В усіх розділах на картах присутні анімації, що дозволяють змоделювати історичну ситуацію.
Для перевірки знань з кожної теми передбачена загальна система тестових завдань.  Вони потребують знань з усіх тем, аналізу засвоєної інформації і вільного оперування основними поняттями курсу. Це дає можливість учням провести самоконтроль знань.
Вся додаткова інформація, яка міститься у підписах до фото, узгоджена з картами і схемами. Така структура посібника допоможе учням відповідати на тестові питання.

Якщо у вас не відтворюється відео про Александра Македонського, відкрийте папку, куди встановили програму (стандартно C:\\Program Files\\AtlasHist6), у ній папку video. Перейменуйте файл  "Alex The Great" - видаліть пробіли. Чи просто перегляньте цей файл будь-яким зручним для вас способом.

Мова укр
Рік видання 2017
Навчальний електронний посібник „Історія стародавнього світу”, 6 клас
  • 7070
  • 978-617-670-824-7
  • 99.00 грн.
99.00 грн.