Навчальний посібник  "Українознавство" покликаний виховувати патріотизм й будити інтерес до вивчення української історії та культури та завершує серію атласів з однойменного факультативного курсу (вже видано атласи для 5-6 та 7-8 класів).
Зміст атласу зорієнтований на програму «Українознавство. 5-11 класи», затвердженою Вченою радою Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки України (керівник авторського колективу П. П. Кононенко) та програму "Українознавство" для учнів 9 класу (автор Головай І. А.). Матеріали опрацьовано та адаптовано відповідно до вікових особливостей учнів середніх навчальних закладів.
Згідно з програмами атлас поділяється на три структурних розділи:

  • Український народ;
  • Культура;
  • Держава.

У розділі «Український народ» висвітлено теми глибинних коренів української нації від кам’яної доби, розвиток української території, версії походження українців, історико-етнографічного районування, української мови. Крім традиційних карт розділ доповнено зображеннями старих карт території України від античності до ХІХ ст.
У розділі «Культура» показано розміщення пам’яток історії та культури, розглянуто географію традиційної культури українців, докладно висвітлено періоди піднесення: трипільська доба, Русь-Україна, доба бароко, науково-мистецькі досягнення українців у ХІХ – на початку ХХ ст. Представлено церковну географію України.
Розділ «Держава» присвячений політичному розвиткові української нації. Оригінальним тут є картографічний портрет найскладніших періодів історії, «випробування українського народу» (монгольська навала, численні війни, поразка українських визвольних змагань, Голодомор, Чорнобильська катастрофа, еміграція).
Етапи становлення української державності представлено картами козацької України, Української Народної Республіки, діяльності ОУН-УПА, політичних організацій, а також електоральної географії останніх років. Окремі карти демонструють місце України в сучасному світі та історію української дипломатії, починаючи від Київської Русі.

Кількість сторінок 32
Мова укр
Рік видання 2020
Атлас «Українознавство» 9-11 клас
  • 7119
  • 978-617-670-289-3
  • 54.00 грн.
54.00 грн.