Навчально-методичний посібник є складовою комплексного навчально-методичного комплекту зі шкільного курсу "Фізична географія материків і океанів".
У "Методиці навчання географії материків і океанів" коротко характеризується зміст і структура курсу географії материків і океанів, особливості процесу навчання та його навчально-методичне і матеріально-технічне забезпечення. Особлива увага приділяється актуальним питанням оптимального тематичного планування, упровадженню нетрадиційних форм організації навчання на уроках, контролю і корекції навчальних досягнень учнів за допомогою тестування. Наводяться орієнтовні плани-конспекти уроків різних типів як традиційної, так і нетрадиційної форми.
Схвалено Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Кількість сторінок 128
Мова укр
О.М. Топузов, Т.Г. Назаренко, О.Ф. Надтока. Методика навчання географії материків і океанів. Книга для вчителя
  • 1466
  • 978-966-475-920-2
  • 40.00 грн.
40.00 грн.