Інтерактивна карта „Фізична географія України” – електронний картографічний твір, призначений для вивчення географії України у 8 класі, відповідає програмі шкільного курсу. В ньому представлена серія карт України, зміст яких викладено пошарово, що дозволяє маніпулювати різними шарами тематичної інформації та редагувати зміст. Демонстраційні можливості інтерактивної карти збагачено довідковою інформацією у вигляді таблиць, графіків, діаграм, словника термінів, слайдів, анімацій.
Інтерактивна карта – наочний навчальний засіб, який допоможе вчителю підготувати та провести уроки з географії на базі комп’ютерного класу, мультимедійного проектора, інтерактивної дошки, а учням – поглибити знання з географії шляхом поєднання різних форм сприйняття та активізувати самостійну діяльність.
Інтерактивна карта представлена 16 темами: „Історико-географічні землі. Формування території України”, „Адміністративно-територіальний устрій”, „Фізична поверхня”, „Тектонічні структури”, „Геологічна будова”, „Мінерально-сировинні ресурси”, „Геоморфологічна будова”, „Кліматичні умови та ресурси”, „Внутрішні води”, „Природні комплекси Чорного та Азовського морів”, „Ґрунти”, „Рослинний покрив”, „Тваринний світ”, „Ландшафти”, „Фізико-географічне районування”, „Використання природних умов і ресурсів та їхня охорона”.

Демонстраційні можливості карти:
- керування шарами, виділення об’єктів довідкового шару;
- масштабування та переміщення зображення;
- малювання точкових, лінійних об’єктів та можливість зміни кольорів;
- нанесення написів та їх переміщення;
- створення нової оригінальної карти.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Для використання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Для користувачів Windows 8 (8.1) для коректної роботи захисту необхідно встановити оновлення від Microsoft для Windows:

Для Windows 8.1 x86 (32bits):
http://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=42180
Для Windows 8.1 x64 (64bits):
http://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=42178
Для Windows Server 2012 R2 x64 (64bits):
http://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=42181

Переглянути відеопрезентацію 

 

 

Мова укр
Інтерактивна карта. Фізична географія України. 8 клас
  • 1451
  • 978-966-475-897-7
  • 198.00 грн.
198.00 грн.