Атлас є продовженням видання "Україна на стародавніх картах. Кінець ХV – перша половина XVII ст.". Він містить репродукції західноєвропейських карт із зображенням території України, що зберігаються у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника НАН України, Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка та Центрального державного історичного архіву у м. Львові. У хронологічному порядку розміщено 86 карт із зображенням українських земель, що були видані в середині ХVІІ – другій половині XVIIІ ст. Факсиміле стародавніх карт доповнені ґрунтовними їх описами українською та англійською мовами.

Кількість сторінок 224
Мова укр
Україна на стародавніх картах. 2 том. Середина ХVII – друга половина XVIII ст. (атлас репродукцій)
  • 1308
  • 978-966-475-444-3
  • 23.50cm x 32.00cm
  • 340.00 грн.
340.00 грн.