Науково-довідкове видання, що поєднує велику кількість цікавої та корисної інформації про одне з найкрасивіших міст світу, місто з багатою історією – Львів. Атлас охоплює понад 200 карт, картосхем і картоїдів, більшість з яких є оригінальними авторськими творами. Це перший комплексний атлас Львова в Україні. 
Атлас складається з восьми розділів:
Географічне розташування Львова / Geographical location of Lviv
Природне довкілля / Natural environment
Археологія. Історія / Archaeology. History
Населення. Міграції / Population. Migrations
Соціальна, ринкова та інституціональна інфраструктура / Social, market and institutional infrastructure
Виробнича та інвестиційна інфраструктура / Production and investment infrastructure Промисловість / Industry
Територіальне розпланування. Генеральний план (2010-2025 рр.) / Territorial planning. General plan (2010-2025)
Видання призначене для широкого кола читачів: працівників державних адміністрацій, організацій і підприємств, що займаються господарською та культурною діяльністю у Львові, для потенційних інвесторів, вчителів, учнів, студентів, кожного, хто цікавиться містом.

Кількість сторінок 192
Мова укр
Львів. Комплексний атлас
  • 1491
  • 978-966-475-893-9
  • 23.50cm x 32.00cm
  • 230.00 грн.
230.00 грн.