Вихід у світ кожного картографічного видання, а поготів причетного до історії, обумовлене суспільним запитом. А суспільно-політичні події останніх років потребують певного перегляду української історичної парадигми, що тягне за собою й перегляд концепцій історичних атласів.

Концепція нового атласу полягає у демонстрації спільного історичного шляху й споконвічних зв’язків України та країн Західної Європи. Коло користувачів атласу – це насамперед школярі 5 – 7 класів, покоління ХХІ століття, чий світогляд не обмежений рамками пострадянського простору. Матеріали атласу доцільно використовувати передусім у 5 класі, позаяк саме в цьому віці школярі знайомляться з усією історією України – від доісторичних часів до сьогодення. Оформлення та зміст видання зорієнтовано на цю вікову категорію. Але й старшим учням Атлас стане у пригоді, оскільки має високу інформативність та дає змогу подивитися на певні історичні події з неформального боку, у популярному викладі.

Атлас складається із шести розділів: «Давня історія», «Середні віки», «Козацька доба», «Україна наприкінці XVIII – на початку XX століття», «Україна в 1921 – 1991 роках», «Сучасний світ».

Зміст певним чином співвідноситься зі шкільною програмою, але не дублює її. На кожній сторінці, окрім адаптованої історичної карти, містяться тематичні ілюстрації, хронологічна таблиця у вигляді «стрічки часу» й додаткова інформація, яка, власне й зорієнтована на «допитливих» учнів, має спонукати їх до більш детального вивчення матеріалу, до поглиблення історичних знань, вчити звертати увагу на історичні деталі, «занурюватися» в давнину, бачити історичну перспективу.

Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» має понад двадцятирічний досвід випуску історичних атласів і карт різного призначення: навчального, довідкового, наукового. Цей атлас спадкує попередні напрацювання і зорієнтований на сучасне бачення української історії.

Формат атласу 23х31 см, обсяг 56 стор. (зокрема 30 історичних карт)

 

Кількість сторінок 56
Рік видання 2017
Атлас. "Історія для допитливих"
  • 7102
  • 978-617-670-933-6
  • 170.00 грн.
170.00 грн.